ARRANGEMENT

Årsmøte 2017

Dato: 03.03.17
Klokkeslett: 14:00
Stad: Østsia

Saksliste:

1. Opning
2. Godkjenning av dagsorden
3. Vedtekter
4. Vedta styre
5. Utsendingar til landsmøtet
6. Rekneskap
7. Forslag til årsplan
8. Eventuelt